Afschaffen saldering zorgt voor gaten in NOM

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 17 december 2015 Energie+ 2015/4 776x gelezen

Het is zeer waarschijnlijk dat de salderingsregeling na 2020 gefaseerd afgeschaft wordt. Dit heeft impact op woningconcepten zoals nul-op-de-meter (NOM). Gelukkig zijn de effecten van het afschaffen van de regeling terug te brengen, maar afhankelijk van verschillende scenario’s blijft er waarschijnlijk een gat over in het financiële model van NOM. Dit betekent niet dat gestopt moet worden met het installeren van zonnepanelen, maar wel dat nul-op-de-meter in de toekomst waarschijnlijk niet nul op de energierekening is.
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

regelgeving
Tekst Maarten Staats, energieadviseur bij Merosch
Het is zeer waarschijnlijk dat de salderingsregeling na 2020 gefaseerd
afgeschaft wordt. Dit heeft impact op woningconcepten zoals ...
regelgeving Tekst Maarten Staats, energieadviseur bij Merosch Het is zeer waarschijnlijk dat de salderingsregeling na 2020 gefaseerd afgeschaft wordt. Dit heeft impact op woningconcepten zoals nul-op-de- meter (NOM). Gelukkig zijn de effecten van het afschaffen van de regeling terug te brengen, maar afhankelijk van verschillende scenario's blijft er waarschijnlijk een gat over in het financi?le model van NOM. Dit betekent niet dat gestopt moet worden met het installeren van zonnepanelen, maar wel dat nul-op-de-meter in de toekomst waarschijnlijk niet nul op de energierekening is. Afschaffen saldering zorgt voor gaten in NOM D e laatste jaren wordt steeds vaker een duurzaam nieuw type woning gebouwd; de nul-op-de-meter (NOM)-woning. Die produceert evenveel energie door het jaar heen als het totale gebruik, inclusief het gebruik van de bewoners. Het combineert het verregaand reduceren van gebruik door goede isolatie en effici?nte verwarmingssystemen, met eigen opwek uit bijvoorbeeld zonnepane- len. Hiermee draagt de NOM-woning niet alleen bij aan de doelstellingen voor energie- besparing, maar ook aan de doelstellingen voor duurzame energieproductie. NOM-wonin- gen zijn op dit moment bijna rendabel te bou- wen door de salderingsregeling. Dit is het mogen verrekenen van aan het net geleverde elektriciteit met gebruik van het net op momenten dat de productie van de zonnepa- nelen ontoereikend is. Deze regeling staat op de tocht, minister Kamp wil in 2020 de salde- ringsregeling aanpassen. De aanpassing kan vervelende gevolgen hebben voor het ontwik- kelen van NOM-concepten omdat de elektrici- teit die zomers teruggeleverd wordt minder gaat opleveren dan de elektriciteit die in de avond en winter gebruikt wordt, gaat kosten. Casestudy RijswijkBuiten Wat precies de effecten zijn van aanpassing van de salderingsregeling heeft adviesbureau Merosch onderzocht voor NOM-woningen in RijswijkBuiten. Hiervoor is gebruik gemaakt van kwartierdata. De woningen zijn all electric en gebruiken een warmtepomp voor de warm- tevraag. Daarnaast hebben de bewoners heb- ben zeer effici?nte appratuur en led-verlichting gekregen. Het hele elektriciteitsgebruik over het jaar heen wordt afgedekt door zestien zon- nepanelen. Het doel van het onderzoek was, te bepalen welke financi?le gevolgen de aanpas- sing van de salderingsregeling heeft op de businesscase van deze woningen. Daarnaast is gekeken welke technologische aanpassingen deze financi?le gevolgen konden beperken. In welke mate kunnen batterijen, vraagsturing en het anders ori?nteren van zonnepanelen hel- pen om minder terug te leveren aan het net? Financi?le gevolgen Bij een volledige afschaffing van saldering levert teruggeleverde elektriciteit nog maar enkele centen per kWh op. Dezelfde hoeveel- heid elektriciteit moet tegen consumentenprijs op een later tijdstip weer van het net worden gehaald. Hierdoor stijgen de energiekosten van een NOM-woning van nul naar 460 per jaar. Als de consumentenprijs van elektriciteit 28 Energie+ nr 4 december 2015

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.