Al 30 jaar pionieren in energiecoöperaties

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 13 maart 2017 Energie+ 2017/1 122x gelezen

In november 2016 verscheen de Lokale Energie Monitor (LEM), de jaarlijkse

peiling van HIER Opgewekt en ODE decentraal naar de stand van zaken in de

coöperatieve energiesector. De resultaten: 20% meer energiecoöperaties,

een verdrievoudiging van het collectieve zonne-energievermogen, 40%

meer coöperatieve wind en de opkomst van een lokale energiemarkt. 2016

was het jaar van de postcoderoos, nieuwe burgerwindparken en grote

zonneparken. Een jubileumjaar ook: in 1986 werd Noordenwind opgericht,

de eerste Nederlandse energiecoöperatie. Dertig jaar later pionieren

burgers vrolijk verder. Hoe staat de coöperatieve beweging er voor?

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5
  • Pagina 6

Pagina 1

D
e eerste energieco?peratie ? het Friese
Noordenwind ? werd opgericht in 1986.
Dit was het jaar van de kernramp in
Tjernobyl. De eerste Lagerweywindmolens
waren een feit, alleen de eigen ...
D e eerste energieco?peratie ? het Friese Noordenwind ? werd opgericht in 1986. Dit was het jaar van de kernramp in Tjernobyl. De eerste Lagerweywindmolens waren een feit, alleen de eigen thuismarkt ontbrak nog. Een groep burgers besloot de handen ineen te slaan, trok de buidel en investeerde in de eerste Lagerwey. Dertig jaar later is de windsector een economische speler van formaat en grotendeels in commerci?le handen, maar de burgerbeweging blijft ondertussen onverminderd actief. De pioniers van de jaren 80 en 90 zijn vanaf 2007 ver sterkt met een nieuwe lichting co?peraties. De inmiddels 300 energieco?peraties ontwik kelen windparken, experimenteren met zonneenergie, waterkracht en warmte en ontwikkelen innovatieve investerings en financieringsvormen met hun partners. In dit artikel lichten we vier trends uit: de groei van het aantal co?peraties, de snelle opkomst van Al 30 jaar pionieren in energieco?peratiesTekst Anne Marieke Schwencke In november 2016 verscheen de Lokale Energie Monitor (LEM), de jaarlijkse peiling van HIER Opgewekt en ODE decentraal naar de stand van zaken in de co?peratieve energiesector. De resultaten: 20% meer energieco?peraties, een verdrievoudiging van het collectieve zonne-energievermogen, 40% meer co?peratieve wind en de opkomst van een lokale energiemarkt. 2016 was het jaar van de postcoderoos, nieuwe burgerwindparken en grote zonneparken. Een jubileumjaar ook: in 1986 werd Noordenwind opgericht, de eerste Nederlandse energieco?peratie. Dertig jaar later pionieren burgers vrolijk verder. Hoe staat de co?peratieve beweging er voor? zonneenergie, de gestage uitbreiding van co?peratieve windenergie en het ontstaan van een nieuwe nichemarkt voor lokale energie. Groei energieco?peraties Het aantal co?peraties neemt nog steeds toe. Eind 2016 telt de LEM 313 co?peraties, waaron der de 19 oudere windco?peraties. Hierbij valt op dat nieuwe co?peraties vaak projectco?pe raties zijn, opgericht voor ??n specifiek project. Waar lokale burgerco?peraties eerder startten vanuit een wens om een dorp of stad of regio te verduurzamen, richten nieuwe initiatiefnemers zich in eerste instantie meer op de realisatie van ??n project. Als ze de smaak te pakken heb ben, verbreden ze van daaruit. De postcode roosregeling draagt daar aan bij. Friesland is de koploper wat betreft het aantal co?peraties (per inwoner). Collectieve zon op stoom In 2016 is collectieve zonneenergie echt op stoom gekomen. Het totale vermogen is ver drievoudigd ten opzichte van 2015. Dat is indrukwekkend aangezien er minstens 500 uur per project in zit, aldus de initiatiefnemers. Er zijn in 2016 zijn 67 nieuwe collectieve zonne daken en parken gerealiseerd, waarmee het totaal uitkomt op 167 projecten, 23 MWp zon vermogen, genoeg zonnestroom voor 6000 huishoudens. Het overgrote deel van deze De situatie eind 2016 In 2016 zijn 313 co?peraties actief, met 115 MW aan opgesteld vermogen windenergie en 23 MWp zonne-energie. Ongeer 50.000 co?peratieleden wekken samen genoeg stroom op voor 70.000 huishoudens. Door zelf 20 tot 30% ledenkapitaal in te brengen, maakten ze een investering van 170 miljoen euro mogelijk in duurzame energie. De situatie eind 2016 26 Energie+ nr 1 maart 2017

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.