“Minister wil koersvaster duurzaamheidsbeleid”

dinsdag 9 december 2014 Christiaan Brester 1 reactie 266x gelezen

“De minister betreurt de moeizame ontwikkelingen van duurzame maatregelen bij het ministerie van de afgelopen jaren. Hij wil af van de zwabberkoers die voorgaande kabinetten op duurzaamheid hebben gevoerd. Dit liet de bewindspersoon weten in een interview op BNR Nieuwsradio op 25 november jongstleden.”

De minister:

“Als kabinetten in hoog tempo wisselen, en dat is gebeurd in de afgelopen tien jaar, steeds weer een wisselende koers, een nieuw kabinet, een nieuwe koers voor lokaal duurzame energieproductie; de impact daarvan kan heel groot zijn, en in dit geval is dat ook heel groot geweest voor duurzame energie. Verschillende minnen zijn er afgekondigd, ineens kwam er een klein plusje, toen nog een grotere min, veel grotere, veel grotere, gevolgd door een nóg veel grotere, uh, min. En de realiteit is nu eenmaal dat je eenheden en capaciteiten niet vandaag hebt wegbezuinigd, maar als je ze morgen weer nodig zult hebben, kun je ze morgen ook weer gereed stellen. Dus dat vraagt echt om een veel meer koersvast beleid zo u wilt. En dat is eigenlijk waar mijn pleidooi op neerkomt.”

 

De interviewer:

“Zonnepanelen, windmolens, goede regelingen worden aangeschaft, maar worden ook weer afgeschreven, zelfs weer weggedaan voordat ze in gebruik zijn genomen. Dat moeten we eigenlijk niet willen.”

 

De minister:

“Nee, dat zou ik zoveel mogelijk willen vermijden want, uh, uiteindelijk gaat het bij energie om duurzame energie. De duurzaamheid van de staat Nederland. Dat is een kerntaak van de overheid, en dan past het ook om een koersvast beleid uit te stippelen. Daarvan is de afgelopen jaren geen sprake geweest en dat is wel waar ik de komende jaren op uit ben en op in zal zetten.”

 

De interviewer:

“Vindt u ook dat het beleid ten aanzien van duurzame energie minder afhankelijk moet zijn van economische groei of tegenspoed?”

 

De minister:

“Nou, het is evident. Kijk, we hebben een bevolking die duurzaam beleid wil, dat er staat en dat zijn bijdrage levert. Het is evident dat we heel graag nu ook weer de plussen voor duurzame energie er de komende jaren bij willen halen en dus de weg omhoog in de landenlijstjes willen bewandelen. En dan is de economische context wel degelijk relevant, want als er niet heel veel economische groei is, valt juist met duurzaamheid heel veel geld te verdienen, ook met lokaal duurzame energie. Maar we zouden wel voorzichtig moeten zijn bij toekomstige wijzigingen. Je kunt heel snel duurzaamheidsbelasting met slimme meters invoeren, maar je hebt vertrouwen niet zomaar weer hersteld en werkend, draaiend en verduurzaamd.”

 

Luister naar het oorspronkelijke interview (1.49 minuten).

 

Jammer toch, dat de ene minister de andere niet is…

 

Christiaan Brester


Reacties

Reacties

Paul Cohn 09/12/2014 14:02

Jammer dat ”het oorspronkelijke interview (1.49 minuten)” helemáál niet ging over duurzame energie maar over het Haagse beleid ten aanzien van:… oorlogstuig!

Nederlands diskwalificeert zich met haar beleid ten aanzien van “duurzaam” het duidelijkst t.o.v. de ons omringende landen in de ervoor verantwoordelijke Ministeries:

België
Ministerie van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling

Luxemburg
Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Oostenrijk
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Frankrijk
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Engeland
Department of Energy & Climate Change

Denemarken
Ministry of Climate, Energy and Building

Zwitserland
Bundesamt für Energie

Nederland
De Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet verantwoordelijk voor het energiebeleid www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/begroting,kst173862_10.html

Inderdaad
Nederland is het énige Europese land waar “duurzaamheid” ondergeschikt is aan “economie”…
En wie niet volstrékt stekeblind is ziet de gevolgen aan alle kanten:
1. Emissie van broeikasgassen https://asunews.asu.edu/files/press.release.image_.1.hi__0.jpeg

2. Emissive van stikstofdioxiden
a. Wereld www.temis.nl/airpollution/no2col/data/omi/2014/12/no2total20141204_r9.png
b. Nederland www.temis.nl/airpollution/no2col/data/omi/2014/12/no2total20141204_r14.png

3. Share of energy from renewable sources (Bron Eurostat) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/a/a3/T_RENEWABLES_RES_2012.png

Elk hovaardig zwammen over ‘duurzaam’ door een bewindspersoon die in de eerste plaats stáát voor economie en poen is -wat mij betreft- volstrekt ongeloofwaardig: ik beoordeel politici NOOIT op electorale eloquentie, uitsluitend op ferme daden.

Dat Nederland -struikelend over z’n gebrek aan talenkennis- “energy from renewable sources” vertaalt met “hernieuwbare energie” geeft -naast ons gebrek aan communicatieve vaardigheid op het gebied van duurzaamheid- aan dat ook onderwijs in en kennis van fysica en techniek in ons land het absolute nulpunt naderen.

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.