Coöperatieve solidariteit

woensdag 4 december 2013 Siward Zomer 4 reacties 530x gelezen

De afgelopen maanden zag ik hoe ambtenaren een belastingskortingsregel uitwerkten zonder te begrijpen hoe een energiecoöperatie werkt. In het regeerakkoord werd een succes geboekt, mede dankzij jarenlange lobby van de Windvogel voor onbelaste zelfvoorziening. Energiecoöperaties zouden nu korting krijgen op de energiebelasting. De discussie over de voorwaarden waaraan een coöperatie moest voldoen, deed mij weer inzien wat een sterke, duurzame en solidaire coöperatie de Windvogel is en waarom ik mij hiervoor inzet. Graag wil ik u vertellen over de kracht van de organisatie.

Die kracht noem ik coöperatieve solidariteit. Daarmee bedoel ik dat mensen met kapitaal meedoen aan een onderneming en daar een gezond rendement op hun investering krijgen. Het rendement is echter niet exclusief voor die mensen. Anderen zonder kapitaal kunnen ook gebruik maken van de goedkopere producten van deze onderneming. Deze producten zijn goedkoper, omdat het rendement op de investering niet het maximale rendement is. Het is dus geen gift van de mensen met kapitaal zoals vroeger solidariteit in ontwikkelingshulp werd geïnterpreteerd. Het is een goede balans tussen rendement op investeringen en het delen van de voordelen van de onderneming met de minder kapitaalkrachtige burgers.

 

Arnold Abbema, de geestelijk vader van de Windvogel, heeft deze coöperatieve solidariteit al 23 jaar geleden in de structuur vastgelegd. Hij voorzag dat de structuur zo simpel en gelijk mogelijk moest zijn, zodat iedereen, rijk of arm mee kan doen. Elk lid heeft één stem, onafhankelijk van zijn of haar investering. Iedereen die lid is wordt evenredig eigenaar van de coöperatie. Dat betekent dat de eigendommen bij verkoop evenredig over de leden worden verdeeld. Hetzelfde geldt voor het afnemen van onze windstroom. Niet je investering bepaalt hoeveel kWh je mag gebruiken, maar je lidmaatschap. Dat betekent dat iedereen die voor € 50,- lid wordt, recht heeft op 3500 kWh. De mensen met geld investeren in de molens, maar toch kan iedereen meedoen en er gebruik van maken. Dat is in mijn ogen niet alleen een goed model voor een energiecoöperatie, maar ook een oplossing voor een betere maatschappij.

 

Met de nieuwe regeling voor energiecoöperaties wordt deze coöperatieve solidariteit genegeerd. Daar is de hoeveelheid stroom die je mag afnemen met een belastingkorting afhankelijk van je investering. Dat wil zeggen dat enkel de mensen die kunnen investeren meedoen aan de nieuw op te richten coöperaties. Erger nog: degenen die niet meedoen betalen een opslag op hun energierekening om de korting van de kapitaalkrachtige burgers te betalen. De armen betalen voor de korting van rijken. Dat is niet de weg die we willen en moeten inslaan om tot een rechtvaardigere en eerlijke maatschappij te komen. De weg die we moeten volgen is die van de coöperatieve solidariteit.

 

Daarom een verzoek aan de beginnende lokale coöperaties die dit lezen. Zorg dat je die coöperatieve solidariteit inbouwt in je organisatie. Zorg dat iedereen mee kan doen en profiteren. Het moet niet zo zijn dat door een belastingregel van de overheid de kern van de coöperatieve gedachte wordt aangetast en dat de energiecoöperaties in de toekomst bijdragen aan een groter worden van de scheiding tussen mensen met kapitaal en mensen zonder kapitaal.

 

Siward Zomer


Reacties

Reacties

Kees Schouten 12/12/2013 21:14

Waar komt die informatie vandaan dat je moet investeren om belastingkorting te krijgen? Ik heb begrepen dat alleen het lidmaatschap van de cooperatie voldoende is om mee te kunnen doen.
Ik ben een bestuurslid van een cooperatie met molens die boekhoudkundig vrijwel afgeschreven zijn, en onze leden hebben hun investering al lang terug. Leden die lang lid zijn betalen zelfs geen contributie. Die zouden er dus geen gebruik van kunnen maken?

Siward Zomer 12/12/2013 10:56

Dag Ger,

De kracht van de coöperatie is juist dat je productie en consumptie aan elkaar knoopt. Door te produceren heb je een verdienmodel voor de leden die investeren. Door aan de leveringskant voor kostprijs te leveren omdat je alleen je personeelskosten hebt voor levering kan je aan alle leden, rijk of arm goedkope stroom leveren. Dit is het businessmodel van Ecopower in België die al 10 structureel de goedkoopste is in de Belgische energiemarkt.

Henk Daalder Windparken Wiki 11/12/2013 16:43

Nee Ger,
Lokale cooperaties verdienen weinig aan het doorverkopen van stroom. Dat is de arena van de fossiele belangen.
Wat wel werkt is het organsieren van meer duurzaam opwek vermogen in handen van cooperaties en hun leden.

Bijvoorbeeld door nieuwbouw windparken in stukjes te verkopen
Daarvoor is een open source product in ontwikkeling
http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark

Ger van Putten 11/12/2013 12:29

Een goede oproep! Het valt mij op, dat bij veel nieuwe energie-initiatieven er genavelstaard wordt op die postcode-korting. Richt je aandacht eerst op het overnemen van reguliere energiecontracten door de lokale coöperatie. Daar zit de langjarige collectieve winst, door het vermijden van overhead, bonussen, dividend etc. Als iedereen mee kan doen, wordt het lokale initiatief naar mijn mening nóg sterker.

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.