De SER, zelflevering en de strijd om de energierekening

donderdag 4 juli 2013 Siward Zomer 6 reacties 673x gelezen

De maatschappelijke duurzame energiebeweging leunt op meerdere pijlers. Mensen willen zelf wat doen om de wereld schoner en stabieler te maken. De techniek biedt daar goede mogelijkheden voor. En de door de overheid stevig opgeblazen energierekening geeft hiervoor economisch ook een aanleiding. Er is ook een negatief aspect dat een rol speelt: er is wantrouwen jegens grote commerciële bedrijven en de overheid.

Recentelijk nam de Sociaal Economische Raad (SER) het initiatief om met verschillende partijen tot een nationaal energieakkoord te komen. Dat akkoord had er volgens de planning al moeten liggen. Maar het wil niet vlotten. Inmiddels valt voorzichtig te constateren dat de SER vooralsnog voor vertraging zorgt, en niet voor resultaat.

 

Wat betreft de resultaten komen er vooral verontrustende signalen naar buiten. Er zitten weinig nieuwe dingen in het energieakkoord. En voor zover er nieuws in zit, lijkt dat eerder een achteruitgang dan een vooruitgang te zijn. De (kunstmatig) hoge energierekening van de consument schept kansen om alternatieven te zoeken voor grijze energielevering. Dat kan individueel én in georganiseerd verband. In het laatste geval is er een grote slag te maken door professionalisering en schaalvoordeel. Er kan zo een middenvorm ontstaan tussen individueel amateurisme en geconcentreerde  commerciële exploitatie.

 

In dit verband is zelflevering zeer belangrijk. In het geval van zelflevering gebruikt de consument zijn energierekening om duurzaam in de eigen energiebehoefte te voorzien. Zelflevering is niet hetzelfde als salderen, omdat zelflevering uitgaat van het onderliggende principe dat duurzame energiezelfvoorziening onbelast is. De belastingdienst verwoord het zelf zo: “Onder de energiebelasting valt niet het verbruik van elektriciteit die de verbruiker heeft opgewekt met hernieuwbare energiebronnen.” Zelflevering is niets anders dan toepassing van dit geldende principe.

 

Het ministerie van Financiën wil daar echter niet in mee. De belastinginspecteur mag op dit gebied geen positieve oordelen geven. En pioniers zoals de Windvogel moeten hun gelijk maar via de rechter zien te halen. De ministeries is er veel aan gelegen om zelflevering toch vooral te blokkeren.

Dat komt ook binnen het SER-overleg tot uiting. Het regeerakkoord voorziet in een energiebelastingverlaging voor duurzame energie die door coöperaties voor hun leden is opgewekt. Dat is gekunsteld maar op zich niet schadelijk. De betrokken ministeries willen hier echter een belastingverlaging van maken voor het eigen verbruik van zelf opgewekte duurzame energie. Maar dat is geen belastingverlaging. Dat is invoering van belasting, waar nu uitdrukkelijk belastingvrijheid geldt.

 

En de lobbygroepen? Die lijken dit euvel nauwelijks te doorgronden. Die bedelen om subsidies en belastingvoordeel, zonder te begrijpen dat de huidige regels betere perspectieven bieden dan de gekunstelde en overbodige regelingen die de ministeries ze via het SER-akkoord wil opdringen. De SER is een orgaan van het establishment: bedrijven, vakbonden en overheid. En ook zij zien de potentie van de energierekening van de gewone man. Heel graag zien zij die aangewend voor hun eigen gewin. Dat deze ook te gebruiken is voor investering door de belanghebbenden zelf, wil er bij hun niet in. Sterker nog: het is in hun belang om dat te blokkeren. Dat verklaart waarom dit elementaire belang van de bewuste burger niet behartigd wordt.

 

Eigenlijk staan er hier twee partijen tegen over elkaar. Het establishment dat over de rug van de burgers winst wil maken en belasting wil innen en de bewuste burger die genoeg heeft van de verspilling en vervuiling en zelf doelgericht zijn consumptieve bestedingen wil ombuigen in duurzame investeringen. Maar die laatste partij, de bewuste burger, is bij het SER-overleg niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Het is zijn energierekening die daar wordt besproken. En de beslissingen die er worden genomen, gaan over zijn rug.   

 

Mocht het resultaat inderdaad zijn dat er belasting komt op duurzame energiezelfvoorziening (zij het –tijdelijk- tegen verlaagd tarief), dan heeft de SER vooral gezorgd dat de maatschappelijke duurzame energiebeweging het weer een stukje moeilijker heeft gekregen. En dat haar wantrouwen jegens de overheid wederom wordt bevestigd.

 

Siward Zomer


Reacties

Reacties

Math Geurts 20/08/2013 10:50

Of die in een bestaande kader valt of niet: kan iemand mij eindelijk eens uitleggen welk maatschappelijk belang dan wel overheidsdoel gediend wordt door "zelflevering" als zodanig.

Er zijn mensen die zelf brood bakken als hobby hebben en er zijn mensen die zelf stroom maken als hobby hebben. Van mij mag het allebei.

De laatste groep is echter van mening dat hun hobby een substantiële vermindering van hun bijdrage aan de algemene publieke middelen rechtvaardigt. Hoeven hun kinderen dan niet naar school?

Cees Bakker 09/07/2013 15:26

Het voorbeeld dat Henk Vellinga aanroert is wel het beste bewijs van een falende overheid . Een overheid die vooral functioneert als hindermacht voor goedwillende en goed functionerende burgers. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wanneer komt het moment waarop wij burgers het recht in eigen hand nemen en de falende overheid tot de orde roepen?
Dit voorbeeld kan de aanleiding zijn. Is er nog recht in dit land?

Henk Vellinga 09/07/2013 14:06

Heren
Hoe je het ook wendt of keert en met wat voor winden je ook vind dat je moet meewaaien. Het resultaat is dat we inderdaad weer een stap terug doen. Een stap die grote gevolgen heeft voor mijn kleinkinderen. Ze komen straks tijd te kort omdat de tijd die wij nu verlummelen niet meer is in te halen om het klimaat beter te maken.
Daar kan een zoethoudertje van een paar relatief goedkope zonnepanelen op ieders dak niks aan veranderen.
Ooit ,20 jaar terug, hebben wij , de dorpelingen van Reduzum , onze verantwoordelijkheiid genomen door een windmolen zelf te kopen. Binnenkort mogen we de sleutel inleveren, hij is versleten en we mogen geen nieuwe bouwen.
Wellicht kunnen we bij het schaarse licht van onze 1350 zonnepaneeltjes nog eens bij elkaar komen en mijmeren over die goeie ouwe tijd.
groet
Henk Vellinga

Henk Daalder Windparken Wiki 08/07/2013 13:04

Belachelijk Thijs.
Ook Lochem wordt niet duurzaam met alleen zonnepanelen.
Wat lobbyisten doen is meebewegen met de fossiele dictatuur.
Daarvoor was dat SER overleg bedoeld, het is nooit de bedoeling geweest Nederland duurzaam duurzamer te maken.
Jullie hebben je veel te gemakkelijk laten gebruiken door de fossiele belangen.
Nederland moet juist bevrijdt worden van de mensen waar jullie als lobbyisten mee onderhandeld hebben.

Kijk eens macro, als veel gezinnen en scholen dure zonnepanelen kopen, terwijl ze ook goedkope windmolens kunnen kopen, verspillen we geld. Dat geld hebben gezinnen en scholen nodig om echt duurzaam te worden. Ook het huis te isoleren en straks een elektrische auto te kopen.

Een eigen stukje windpark, je huis isoleren en de wegen slim gebruiken, kost geen geld, maar levert geld op. Dat moet een akkoord faciliteren, en niet het voordeel al wegschrapen voordat het onstaat.

Dus liever geen akkoord dan een akkoord dat juist voorkomt dat Nederland echt duurzaam wordt.
Dat is en blijft het doel van de mensen op EZ en bij VNONCW waar je mee gepraat hebt.

Jij hebt ze gesproken.
De maatschappij kijkt naar het feitelijke gedrag en de uitkomst nu en de resultaten in de nabije toekomst.
Dat ziet er niet duurzaam uit, terwijl dat wel nodig is, jammer voor jouw gespreks partners, maar dat is de richting.Eerlijek windenergieop het land, met voordeel voor burgers is wat we nodig hebben.

Zelfs de beloofde windparken op zee, gaan er niet komen. En dat is maar gelukkig, want ook die zouden NU heel erg veel geld naar het buitenland laten stromen, zonder dat er veel duurzame energie oplevert.

De fossiele dictatuur is slechts bezig het beschikbare geld van duurzame mensen zo duur mogelijk te laten verspillen. Dan kunnen de fossiele belangen langer verdienen aan fossiel, terwijl we NU nog steeds 96% fossiel zijn.

Dit is geen akkoord, maar een fossiel dictaat, bedoeld om voor duurzaam bedoeld geld weg te sluizen.
En jij en andere lobbyisten laten je daarvoor gebruiken.

Siward Zomer 04/07/2013 14:31

Beste Thijs,

Mijn argument is juist dat zelflevering binnen het huidige systeemkader past. Op het belastingformulier dat een energieleverancier invult en naar de belastingdienst stuurt staat letterlijk:

LET OP

Onder energiebelasting valt niet het verbruik van:

-elektriciteit die de verbruiker heeft opgewekt door hernieuwbare energiebronnen.

Het systeem is er dus al op ingesteld, waar nu voor gelobbyd wordt is een stap terug. Er zou gelobbyd moeten worden voor de handhaving en naleving van het energiebelastingsysteem. De Windvogel voert een rechtzaak omdat het systeem niet gehandhaafd wordt en de overheid haar eigen regels niet naleeft. Het naleven van haar eigen regels was het minste wat er in de SER geist had mogen worden.

Het systeem is er niet op ingesteld om kortingen te geven, dit betekent een aanpassing op van de wetten, het energiebelastingformulier en alle bijkomende overhead bij de energiebedrijven en belastingdienst. De organisatie van deze verandering (wettelijk en organisatorisch) gaat nog een goede twee jaar duren waar iedereen geduldig op gaat zitten wachten. Mits het uitvoerbaar is. Dan is het 2015 en kunnen we eindelijk beginnen met een paar zonnepaneeltjes op grote daken.

Het feit dat er gelobbyd wordt voor een verandering van de regels en een aanpassing betekent dus dat de lobbisten niet doorgronden dat ze de wetten en de regels die al bestaat weggeven voor iets slechters terwijl ze denken dat ze pleiten voor een verbetering.

Ik stuur je per mail zo'n belastingformulier toe.

Thijs de la Court 04/07/2013 11:00

Beste Siward. Of de lobbyisten niet doorgronden wat nu de echte keus is geloof ik niet. Wat de lobbyisten doen, en ik ben er één van (namens de VNG) is binnen de huidige systeemkaders het best haalbare rendement te verkrijgen. Jan Rotmans heeft natuurlijk groot gelijk dat dit weinig met de werkelijk noodzakelijke transitie te maken heeft. Maar een verlaging van de belastingdruk op zon pv kan er wel voor zorgen dat vele initiatieven zonnepanelen op scholen en gemeentehuizen plaatsen met een mager maar werkbaar rendement. De lobbyisten pleiten er ook sterk voor om het energiebelasting regime in haar totaliteit aan te passen. Dan heb je het over systeemverandering. Dat in de huidige machtsstructuur je geen systeemverandering teweeg kan brengen en dat daarvoor wezenlijk andere keuzen (en urgentie) voor noodzakelijk is ontkent vrijwel niemand. Dat het frustrerend is voor partijen die voorop lopen en echt stevig aan de boom schudden is ook begrijpelijk. Want je kan onze lobby ervaren als steun aan het gevestigd systeem. Dat is ook gedeeltelijk waar en echt een dilemma. Maar dat betekent geenszins dat ik me vervreemd voel van de richting waarop bijvoorbeeld windvogel aan het werk is.

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.