Energieakkoord belangrijke mijlpaal

dinsdag 10 september 2013 Michel Chatelin 5 reacties 976x gelezen

Het energieakkoord markeert een omslag in het denken over onze energievoorziening. Het meest waardevolle is dat aan het akkoord een brede consensus ten grondslag ligt die verder reikt dan een volgende kabinetsperiode. We worden minder afhankelijk van grote energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen. In 2020 zullen minimaal 1 miljoen huishoudens en MKB-bedrijven voor een substantieel deel via duurzame decentrale energie in hun eigen elektriciteitsvraag voorzien.

Een belangrijk onderdeel van het energieakkoord vormt de decentrale opwekking van hernieuwbare energie, de zogenaamde derde pijler. Per 1 januari 2014 wordt een belastingkorting van 7,5 cent per kWh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers. De leden van de coöperaties en VvE’s en de installaties moeten zich in een ‘postcode­roos’ (viercijferige postcode plus aangrenzende postcodes) bevinden. Deze derde pijler geeft invulling aan de in­ten­sie­ve lobby die de afgelopen jaren is gevoerd om ook salderen van vóór de meter opgewekte stroom mogelijk te maken. Het resultaat is deze belastingkorting. Het succes staat of valt met de wijze van implementatie.

 

Leveranciers kunnen kosten die worden gemaakt om de kortingsregeling uit te voeren in rekening brengen bij de energiecoöperaties. Het is natuurlijk zaak deze kosten zo laag mogelijk te houden. Voor een gemiddeld huishouden bedraagt de korting op jaarbasis 3500 x 7,5 = 262,50 euro. Maar die moet ook worden ingezet om de investering te dekken, inclusief administratiekosten van het coöperatief verband of VvE.

 

Voor de coöperatieve rechtsvorm is de vraag wat exact de voorwaarden gaan worden. Moet een lid zelf ook rechtstreeks eigendom hebben over de zonnepanelen? Of is het voldoende dat er een economisch recht bestaat op de opbrengst, terwijl het eigendom bij de coöperatie zelf ligt? Ik zou ervoor willen pleiten om zo veel mogelijk de weg van het economische eigendom te volgen in plaats van die van het juridische eigendom. Dat sluit ook beter aan op de bestaande praktijk van energiecoöperaties waarbij de coöperatie juridisch eigenaar is van de productiemiddelen en de leden door middel van een kapitaalsbewijs, certificaat of ander juridisch instrument gerechtigd zijn op een deel van de opbrengst van de coöperatie in het algemeen of een specifiek aantal zonnepanelen in het bijzonder. Dat laat ruimte aan de markt, van volledig juridisch eigendom tot alleen een economisch recht. Ook de wijze van organisatie zou niet te eng moeten worden voorgeschreven. Naast de coöperatieve vereniging zijn ook andere samenwerkingsvormen zoals de vof, een maatschap, een nv of bv of een contract denkbaar.

 

Ook is het zaak dat initiatieven voor grotere zonnecentrales of windparken van de kortingsregeling kunnen profiteren. Denk aan een gemeente, woningcorporatie of ondernemer die zelf een zonnecentrale of windmolen realiseert en vervolgens kleinverbruikers zoekt aan wie een deel van de zonnecentrale of windmolen wordt overgedragen. Een grotere diversiteit aan coöperatieven van kleinverbruikers betekent ook dat meer gebruik zal worden gemaakt van de experimenten die de energietransitie kunnen ondersteunen. Immers, het is zaak dat brede ervaring wordt opgedaan met het gezamenlijk beheer van productiemiddelen, het optimaliseren van aanbod en vraag, het gebruik maken van technieken als opslag en vraagsturing en met distributie in eigen beheer.

 

Michel Chatelin


Reacties

Reacties

Henk Daalder Windparken Wiki 10/09/2013 19:44

Het is een fake akkoord, met talloze cruciale witte plekken.
Veel belangrijker is de aankondiging van vvd minister Kamp, dat hij burgers geen voordeel gunt uit duurzaam.
Het is zijn bedoeling dat iedere burger extra energiebelasting gaat betalen voor de stroom die je voor jezelf opwekt.
In dit akkoord is hiervoor geen vrijwaring te vinden. Ga er dus maar van uit dat je mooie en duurzame zonnepanelen geen voordeel gaan opleveren..

De cooperaties die zogenaamd op een gemeenschappelijk dat een coöperatieve zonnestroom installatie kunnen exploiteren, zullen samen maar heel weinig produceren, want op je eigen dak, stiekem zonnestroom opwekken blijft voordeliger.

Zoals gezegd, windparken leveren verreweg de goedkoopste stroom, maar EZ blijft duurzame burgers frustreren. Dus blijft het oorlog om elk windpark, totdat de haagse ambtenaren burgers voordeel gunnen uit een windpark.
Of gemeente dat gaan regelen voor hun eigen burgers
Of de Tweede Kamer dit eindelijk een keer regelt.
Maar juist dit energieakkoord wilden ze niet zelf regelen, dus nu is er een akkoord zonder burger voordeel.

Leg dat maar eens uit aan de kiezers.

Een kwalijk plan is dat natuur en milieuclubs willen meehelpen met "participatieplannen" voor windparken.
Ik denk dat die clubs nu wel genoeg schade hebben aangericht.

Laat IPO/VNG maar samen met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis aan die participatie plannen werken.

Martijn van Nierop 10/09/2013 16:53

Die 'brede consensus' maakt nu juist dat er geen doorbraken komen die ons werkelijk de weg wijzen naar een nieuw en beter evenwicht. Het blijft pappen en nathouden. Het nadeel van het oude poldermodel.

Evert Kuiken 10/09/2013 14:43

Dus we gaan windparken op zee en in de polder boiuwen en mensen die daar op een paar honderd meter vanaf wonen profiteren daar financieel van? Met andere woorden: hier profiteert ook alleen zon en mogelijk warmte-koudeopslag van. Terwijl iedereen weet (nee, weet, niet accepteert) dat wind op land het goedkoopste en daarmee voorlopig de beste optie is.

Paul Cohn 10/09/2013 14:42

..."Het meest waardevolle is dat aan het akkoord een brede consensus ten grondslag ligt die verder reikt dan een volgende kabinetsperiode"....
Ach, dat gold ook al voor:
1. 'The Limits to growth: a global challenge' (1972)
2. 'Our Common Future' (1987)
3. 'United Nations Framework Convention on Climate Change' (1994)
4. 'Kyoto-Protocol' (1997)
Zouden we die vier internationale akkoorden, met brede internationale consensus, niet eerst eens in ons land moeten implementeren vooraleer we met wéér nieuwe plannen beginnen?...

Math Geurts 10/09/2013 14:05

Wat heet substantieel? 1 miljoen huishoudens die "zelf" 3500 kWh elektriciteit maken komt neer op 3,5 TWh, ofwel 3,5% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik, ofwel 0,75% van het Nederlandse energieverbruik.

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.