Geld geen doel op zich in zelfleveringsdiscussie

maandag 8 april 2013 Siward Zomer 5 reacties 602x gelezen

Igor Kluin en Henri Bontenbal schreven onlangs op deze website blogs over zelflevering.  Als energiecoöperant en Windvogellid krijg ik middels zelflevering mijn elektriciteit thuis. Ik kon dus niet achterblijven. Zowel Bontenbal als Kluin hebben het over geld. Dat ben ik hier niet van plan. Door je te laten verleiden tot een discussie waarin het lijkt alsof het primair om geld of wetgeving gaat, kom je nooit tot een structurele verandering. Geld, de overheidsbalans, belastingen, maar ook wetten zijn een afgeleide van de zelfleveringsdiscussie en middelen om noodzakelijke doelen te bereiken, maar geen doelen op zich.

Van 4 naar 16 procent duurzame energie in zeven jaar, daar is een Energiewende voor nodig, een knik in de grafiek. Die gaat er niet komen met het huidige beleid. Hier is iets structureel anders voor nodig. Zelflevering, het erkennen dat zelfopgewekte energie niet belastbaar is, wordt door mij en  vele anderen gezien als de oplossing die een structurele verandering kan brengen.

Het invoeren van beleid moet natuurlijk nauwkeurig gebeuren. Anders zijn we snel arm, zoals Henri Bontenbal schrijft. Ik ben het dan ook met Henri en Igor eens dat we daar goed naar moeten kijken. Hoeveel is er daadwerkelijk nodig en waar zou je dat dan moeten halen. Een korte aanzet hiervoor: het IMF adviseerde onlangs om de subsidie aan de fossiele industrie te verlagen. Link het geld dat daar bespaard wordt aan de ‘nadelige gevolgen voor de schatkist’ die ontstaan door zelflevering toe te staan. Zie het als een communicerend vat dat zichzelf in balans houdt.

Genoeg over geld, nu terug naar de discussie waar het echt over moet gaan: de redenen waarom zelflevering toegestaan moet worden. Zoals gezegd, er moet een structurele verandering komen in het beleid van Nederland. Tot nu toe is de enige constante de verandering geweest in het Nederlandse duurzame energiebeleid. Een beleidsperiode van maximaal vier jaar, een subsidiepotje hier en een fiscale maatregel daar. Het lukt niet om duurzame energie van de grond te krijgen. Er ontstaat geen structurele groei. Zelflevering brengt die rust. Door te erkennen dat zelfopgewekte energie onbelastbaar is, hebben we geen stimulering van de overheid nodig, geen fiscale maatregel die elk jaar kan veranderen. Het geeft duidelijkheid. We halen het onbetrouwbare beleid van de overheid ertussenuit. En niet te vergeten, we bouwen dan eindelijk windmolens die niet op subsidie draaien, zoals Mark Rutte het graag ziet.

Want dat knaagt nog steeds. Een paar jaar geleden stond Rutte met een guitige glimlach te vertellen dat windmolens op subsidie draaien. Dat stak bij de energiecoöperanten. Het geld heeft de overheid namelijk eerst bij ons burgers opgehaald, toen rondgepompt in Den Haag en vervolgens krijgen wij daar voor onze windmolen een fractie van terug. Subsidie noemen ze dat in Den Haag, omslachtig en inefficient noemen we dat bij de energiecoöperaties. Laat dat geld bij de burger. Maak het voor de burger logisch om direct te investeren in duurzame energie. Creëer een situatie waarin het voor de burger slimmer is om zelf energie op te wekken voor eigen gebruik dan grijze stroom van een bedrijf te kopen. Dat zet de burgers in hun kracht, die gaan het doen.

De onnodige overheidsbemoeienis doet geen recht aan de verantwoordelijkheid die de energiecoöperanten op zich willen nemen. De burgers zijn afhankelijk van het centralistische herverdelingssysteem van de overheid. Daar moeten zij als kleine partij in de markt en zonder professionele lobbyisten in Den Haag concurreren met grote gevestigde belangen. De vrijheid om als burger de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen consumptie, wordt hiermee drastisch ingeperkt.

Dan is er nog het argument dat de energiebelasting bestaat om verspilling te voorkomen. Te goedkope elektriciteit haalt de stimulans weg om te besparen. Daar ben ik het volledig mee eens. De leden van de Windvogel hebben daarom ook afgesproken dat de prijs van elektriciteit nagenoeg gelijk te houden. De 11 cent per kWh die de coöperant nu afdraagt aan de overheid komt op zijn rekening te staan bij de coöperatie. De coöperatie investeert dat vervolgens weer in nieuwe duurzame energieprojecten in Nederland. Wat ons betreft verplicht de overheid dit voor alle coöperaties. Dan maak je de elektriciteitsrekening van de burger een middel om te investeren in duurzame energie. Ook weet de overheid zeker dat het geld ingezet gaat worden voor een versnelling van de energietransitie in Nederland.

Henri Bontenbal concludeert dat de zelfleveringsdiscussie nog steeds niet goed gevoerd wordt. Mijn advies, laat je niet verleiden tot een discussie over geld. Er is geld genoeg. Dat zit al bij de burgers. De discussie moet gaan over of we het geld eerst moeten ophalen bij die burger om het dan door te sluizen naar andere spelers in de energiemarkt. Of gaan we de lusten en de lasten leggen bij dezelfde speler. Als dat laatste het antwoord is dan volgen de ondersteunende berekeningen en discussies die daar voor nodig zijn en hoe we dat gaan regelen, juridisch en fiscaal. Als we bij alle noodzakelijke veranderingen beginnen met de vraag: wat kost dat? Dan wordt onze toekomst bepaald door geld terwijl wij als burgers eerst direct zeggenschap willen hebben over de wenselijkheid van onze toekomst.

Siward Zomer


Reacties

Reacties

Math Geurts 10/04/2013 11:57

Beste Siward,

Het is een krom verhaal met een titel die gewoon niet klopt. Steeds opnieuw blijkt immers dat geld (belastingontwijking) niet een doel maar zelfs hét doel is van veel "zelfleveraars".

Belasting wordt (deels) geheven naar rato van het verbruik van elektriciteit, onafhankelijk waar, door wie en op welke manier die elektriciteit geproduceerd wordt. Of je die elektriciteit koopt, krijgt, op straat gevonden, of uitgewisseld hebt met de buren, doet er ook niet toe. Dat de heffing plaatsvindt via de rekening van het energiebedrijf heeft geen principiële reden maar leek administratief eenvoudig. Het blijkt echter veel mensen op het verkeerde been te zetten, en nodigt uit tot ontwijkingsconstructies.

Politiek heel correct dat je je opvatting onderbrengt in de algemene stelling dat er "structureel iets niet goed zit met ons belastingstelsel". Maar van mensen die vinden dat de belasting anders moet, daar hebben we er heel veel van.

Siward Zomer 10/04/2013 09:31

Beste Math,

Je hebt gelijk, zelflevering is een verkeerd woord maar wordt nou eenmaal gebruikt voor het fenomeen, voorzien in je eigen behoefte. Je levert niet zelf want het product is al van jou. Je maakt daarvoor wel gewoon gebruik van de diensten van het energiebedrijf om dat product bij jou thuis te krijgen daar betaal je ook BTW over. Maar je koopt geen elektriciteit.

Om een lange discussie te voorkomen of het juridisch gezien nu wel of niet REB moet betalen over je eigen energie. Herhaal ik hier nogmaals mijn mijn punt er zit iets structureel niet goed zit in ons belastingsysteem. Het is niet efficient en eerlijk om geld ophalen bij de burger waarvan duidelijk is dat hij die zaken zelf kan regelen om het vervolgens uit te delen aan bedrijven die het vervolgens voor die burger gaat regelen met een zekere winstmarge. Dit geld niet alleen voor energie, maar voor veel andere zaken.

Dan kan je over regeltjes of interpretaties van regeltjes, of centen gaan discusseren maar dan mis je het punt waar het echt om gaat.

Siward

Math Geurts 09/04/2013 12:21

Als mensen graag willlen "zelfleveren" dan mogen ze van mij "zelfleveren". Er is geen enkele reden om mensen te verplichten gebruik te maken van de diensten van een energiebedrijf. En als ze geen gebruik maken van de diensten van een energiebedrijf dan hoeven ze daarvoor ook niet te betalen.
Er is echter ook geen enkele reden waarom mensen die "zelfleveren" hun bijdrage aan de overheidsinkomsten die gerelateerd wordt aan het verbruik van elektriciteit zouden mogen ontwijken.

Ik kan niet anders dan concluderen dat voor de leden van de groenekousenkerk het genot van het "zelfleveren" blijkbaar onlosmakelijk verbonden is aan het niet betalen van energiebelasting. Waarde gelovigen wat zijn jullie toch ongelooflijk goed bezig!

Henk Vellinga 09/04/2013 12:06

Goede morgen
Siward wilde niet over geld spreken. Toch sluipt het ook in zijn commentaar regelmatig naar binnen.
Dat is ook onvermijdelijk ,immers de benodigde installaties kosten geld en leveren als het goed is geld op.
Gelukkig is het doel van het stuk anders . Dat doet ons inwoners van Reduzum goed.
Ja opgeteld hebben ook wij aan onze molen en de ruim 1000 zonnepanelen meer als een 1 miljoen besteed. ook wij kregen subsidie .
Maar het belangrijkste is dat we 40% van onze stroom duurzaam opwekken. Dat alle winst wordt geinvesteerd in het verbeteren van het leefklimaat in ons dorp en dat alle akties ons "wij-gevoel"hebben verbeterd. Dat in geld uitdrukken is schier onmogelijk maar van een ding ben ik overtuigd. Het heeft vast vele malen dat miljoen opgeleverd.
groet
Henk Vellinga

Zwerius Kriegsman 09/04/2013 11:09

En nog even voor de mensen die geld dan toch het belangrijkste vinden. Nederland brengt jaarlijks meer dan 40 miljard naar het buitenland voor inkoop van energie! (voor een kwart naar Poetin).
Als we dat eens (voorlopig voor een deel) binnen konden houden.....

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.