Toine Bartelet

Toine Bartelet is werkzaam als bestuurslid bij SAMEEN (SAMen Eigen ENergie), een coöperatie opgericht door studenten uit Groningen die op landelijke schaal een bijdrage levert aan de energietransitie. Daarnaast is Toine betrokken bij de ontwikkeling van Europees "Energie­onder­wijs".

Social media:

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.