Fossielvrij in 2030

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 13 maart 2017 Energie+ 2017/1 11x gelezen

Ruud Koornstra is 12 januari tot de eerste Energiecommissaris van Nederland benoemd. Zijn taak is de transitie van fossiel naar schoon hoog op de politieke agenda krijgen. Zoals de Deltacommissaris na de dijkdoorbraken in 1953 voor droge voeten zorgde, zal de Energiecommissaris ervoor zorgen dat het licht aan blijft en dat we er warmpjes bij kunnen blijven zitten tijdens de energietransitie.

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

interview
`Fossielvrij in 2030'
Tekst Layana Mokoginta, Wij krijgen Kippen
Ruud Koornstra is 12 januari tot de eerste Energiecommissaris van Nederland benoemd.
Zijn taak is de transitie van ...
interview `Fossielvrij in 2030' Tekst Layana Mokoginta, Wij krijgen Kippen Ruud Koornstra is 12 januari tot de eerste Energiecommissaris van Nederland benoemd. Zijn taak is de transitie van fossiel naar schoon hoog op de politieke agenda krijgen. Zoals de Deltacommissaris na de dijkdoorbraken in 1953 voor droge voeten zorgde, zal de Energiecommissaris ervoor zorgen dat het licht aan blijft en dat we er warmpjes bij kunnen blijven zitten tijdens de energietransitie. FotoCodeKruijf Energiecommissaris Ruud Koornstra: 10 Energie+ nr 1 maart 2017

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.