Lessen uit energieproeftuin Ameland

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

woensdag 7 december 2016 Energie+ 2016/4 150x gelezen

Een veld vol zonnepanelen midden op Ameland vormt Nederlands grootste zonnepark. Het is de eerste grote stap van het Waddeneiland

naar verwezenlijking van de ambitie om in 2020 volledig op eigen, schone energie over te gaan. Dat roept vragen op. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Maar ook, waarom niet één ranke windmolen voor de kust in plaats van 10 hectare zonnepanelen? Bijvoorbeeld op de plek waar nu nog een boortoren van de NAM staat.

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

Tekst Aukje van Bezeij, energieco?peratie Zuiderlicht
Een veld vol zonnepanelen midden op Ameland
vormt Nederlands grootste zonnepark. Het is
de eerste grote stap van het Waddeneiland
naar ...
Tekst Aukje van Bezeij, energieco?peratie Zuiderlicht Een veld vol zonnepanelen midden op Ameland vormt Nederlands grootste zonnepark. Het is de eerste grote stap van het Waddeneiland naar verwezenlijking van de ambitie om in 2020 volledig op eigen, schone energie over te gaan. Dat roept vragen op. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Maar ook, waarom niet ??n ranke windmolen voor de kust in plaats van 10 hectare zonnepanelen? Bijvoorbeeld op de plek waar nu nog een boortoren van de NAM staat. Lessen uit energieproeftuin Ameland J ohan Kiewiet is een oud NAM-medewer- ker, maar in het huidige leven oprichter en voorzitter van de Amelander Energie Co?- peratie (AEC). Ambitieus, noemt hij de ambitie om van Ameland een zelfvoorzienend eiland te maken. "Zelfvoorzienend worden, dat is onze belangrijkste motivatie en op een eiland kan dat. Een eiland is een microsamenleving en daarom een ideale oefentuin voor het tes- ten van nieuwe uitvindingen en het experi- menteren met eigen, schone energie." Co?pe- raties die in veel complexere gebieden werken, kunnen leren van wat er op Ameland gebeurt. 23.000 zonnepanelen midden in een natuurgebied plaatsen, is een indrukwek- kende prestatie waar we wijze lessen uit kun- nen halen: Werk samen Initiatiefnemer van het zonnepark is Albert de Hoop, burgemeester van Ameland. Tijdens zijn vakantie in Frankrijk zag hij tussen de zon- nebloemen een veld zonnepanelen en dacht: "Dat wil ik ook". De AEC wilde meteen mee- doen. Eneco heeft het team verder aangevuld. Alle drie de partijen waren even gemotiveerd om het project te laten slagen. Ze hebben er samen heel veel tijd en niet doorberekende uren in gestoken. "De grootste succesfactoren in de totstand- koming van het zonnepark waren de samen- werking, het vertrouwen, en het over je eigen schaduw heen kunnen springen", legt Kiewiet uit. De verschillende partijen hebben, ieder met hun eigen achtergrond diverse hobbels genomen: ? De mens: De AEC had al het vertrouwen van veel Amelanders en heeft gezorgd voor communicatie en draagvlak. ? Techniek en regelgeving: Eneco heeft de Europese aanbesteding gedaan en was ver- antwoordelijk voor techniek en manage- ment. 12 Energie+ nr 4 december 2016

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.