Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam

maandag 13 februari 2017 129x gelezen

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen meer mogelijkheden voor zonne-energie en gaan onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor grotere zonneparken rondom Amsterdam. De provincie houdt hierbij rekening met de gebieden die bestemd zijn voor recreatie, toerisme en natuur.

Noord-Holland wil meer ruimte geven aan zonneparken, zeker daar waar de vraag naar energie groot is. De ruimte rondom Amsterdam is schaars, daarom kiezen GS voor het openhouden van de natuurgebieden en het kijken naar mogelijkheden voor zonneparken rondom Amsterdam.

Groene Hoek
In de gemeente Haarlemmermeer wordt gewerkt aan een uitbreiding van het plan ‘De Groene Hoek’. De gemeente Haarlemmermeer en de initiatiefnemers willen een uitbreiding van dit park tot circa 50 hectare. GS bekijken of dit mogelijk is. Daarnaast hebben Provinciale Staten (PS) aan GS verzocht te onderzoeken of zonneparken in de bufferzone - het groene gebied in de Randstad - gerealiseerd kunnen worden. GS hebben naar aanleiding hiervan de mogelijkheden bekeken en besloten dat dit groene gebied in de Randstad open moet blijven. GS leggen deze plannen nog ter besluitvorming voor aan PS.


Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.