Noordelijke postcoderoosprojecten in de lift

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 5 december 2016 Energie+ 2016/4 236x gelezen

Samen met de buurt of het dorp zonne-energie opwekken en minder energiebelasting betalen. Dat is in het kort de postcoderoosregeling en die is begin 2016 flink verbeterd. In Friesland zien ze er wel potentie in. Het leidde dit jaar tot het eerste postcoderoosproject in Tjerkgaast. Hoe ziet de Friese aanpak er uit?

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

Samen met de buurt of het dorp zonne-energie opwekken en minder ener-
giebelasting betalen. Dat is in het kort de postcoderoosregeling en die is
begin 2016 flink verbeterd. In Friesland zien ze ...
Samen met de buurt of het dorp zonne-energie opwekken en minder ener- giebelasting betalen. Dat is in het kort de postcoderoosregeling en die is begin 2016 flink verbeterd. In Friesland zien ze er wel potentie in. Het leidde dit jaar tot het eerste postcoderoosproject in Tjerkgaast. Hoe ziet de Friese aanpak er uit? H et Zuid-Friese Tjerkgaast kent de Friese primeur voor de postcoderoosregeling. Op het pand van Landbouw- en Mecha- nisatiebedrijf Tjitte de Wolf zorgen sinds vrij- dag 30 september 225 zonnepanelen voor een verwachte jaaropbrengst van 57.000 kWh. Dit is genoeg om 20 huishoudens van stroom te voorzien. Om gebruik te kunnen maken van de postcoderoosregeling hebben inwoners van het Friese dorp de energieco?peratie Sinnich Tjerkgaast in het leven geroepen. Deze Friese primeur is ??n van de eerste post- coderoosprojecten in heel Nederland die daadwerkelijk is gelukt. De verruiming van de belastingkorting, die deelnemers van een energieco?peratie hebben als ze een postco- deroosproject opzetten, heeft daarbij zeker geholpen. Die is per 1 januari van dit jaar ver- ruimd van een belastingkorting van 7,5 cent per kWh naar volledige vrijstelling van belas- ting, oftewel 10 cent per kWh korting op de stroomprijs. Proces naar energieneutraal Maar alleen deze verruiming is niet voldoende, beseft men in Friesland. Postcoderoosprojec- ten worden pas echt opgepakt als een flink deel van het dorp of buurt weet waarom ze dit eigenlijk zouden willen, vertelt Johannes Lan- kester. Hij is co?rdinator van het Netwerk Duur- zame Dorpen waar de Energiewerkplaats Fries- land deel van uitmaakt. De Energiewerkplaats is opgezet door de Friese dorpenorganisatie Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie met hulp van de provincie. "Er zijn in Friesland genoeg energieco?peraties, die bezig zijn met energiebesparingsprojecten of duurzame energieprojecten in vooral hun dorpen. Om echter een goede energieco?peratie voor een postcoderoosproject op te zetten is meer nodig. We kijken dan ook breder, naar energie- neutrale gemeenschappen. Wij zetten daarbij gestructureerd in op het proces van eerst visie- Tekst Harmen Weijer postcoderoosprojecten Noordelijke 18 Energie+ nr 4 december 2016

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.