Potentie geïntegreerde zonnepanelen groot

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 14 maart 2017 Energie+ 2017/1 177x gelezen

Geïntegreerde zonnepanelen in gebouwen lijken een aantrekkelijke optie. Ze maken optimaal gebruik van het beschikbare oppervlak in de gebouwde omgeving, leiden tot reductie van materiaalgebruik en leveren bovendien een esthetisch hoogwaardiger beeld. Toch bedraagt het huidige in Nederland geïnstalleerde vermogen van deze Building Integrated Photo Voltaics(BIPV) maar een fractie van wat in potentie mogelijk is. Waar ligt dat aan? Wat moet gebeuren om de potentie beter te benutten?

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

Potentie ge?ntegreerde
zonnepanelen groot
Tekst Martje van Horrik, Center of Expertise S-Built. Michiel Ritzen en Zeger Vroon, Zuyd Hogeschool
Ge?ntegreerde zonnepanelen in gebouwen lijken een ...
Potentie ge?ntegreerde zonnepanelen groot Tekst Martje van Horrik, Center of Expertise S-Built. Michiel Ritzen en Zeger Vroon, Zuyd Hogeschool Ge?ntegreerde zonnepanelen in gebouwen lijken een aantrekkelijke optie. Ze maken optimaal gebruik van het beschikbare oppervlak in de gebouwde omgeving, leiden tot reductie van materiaalgebruik en leveren bovendien een esthetisch hoogwaardiger beeld. Toch bedraagt het huidige in Nederland ge?nstalleerde vermogen van deze Building Integrated Photo Voltaics(BIPV) maar een fractie van wat in potentie mogelijk is. Waar ligt dat aan? Wat moet gebeuren om de potentie beter te benutten? Z onne-energiesystemen spelen een steeds belangrijkere rol in de transitie naar energieneutrale gebouwen, wij- ken en steden. De markt voor zonnepanelen is de laatste jaren wereldwijd dan ook exponen- tieel gegroeid. Opvallend is dat het marktaan- deel gebouwge?ntegreerde zonnepanelen maar 1% van de totale PV-markt omvat. Kij- kend naar de Nederlandse situatie zien we dat het International Energy Agency in 2002 al vaststelde dat de potentie voor gebouwge?n- tegreerde zonnepanelen in ons land in totaal 356,62 km2 bedraagt. Het huidige ge?nstal- leerde vermogen BIPV in Nederland bedraagt circa 0,04% van deze potentie. We kunnen dus vaststellen dat de ontwikkeling van BIPV de laatste vijftien jaar in Nederland nog niet heeft geleid tot een aanzienlijk marktaandeel en dat er veel potentie voor groei is. Succes- en faalfactoren Analyse van al uitgevoerde onderzoeksprojec- ten en de ontwikkeling van innovaties op het gebied van BIPV geven inzicht in de faal- en suc- cesfactoren voor Nederlandse BIPV-producten. Wat zijn die faal- en succesfactoren? Laten we beginnen we met de faalfactoren: de focus bij BIPV-ondernemers ligt vooral op de technolo- gie. Doordat ondernemers voor marktintroduc- tie van hun product sterk afhankelijk zijn van subsidieprojecten, is het ontwikkelen en inno- veren van het product de hoofdactiviteit. De slagkracht qua arbeid en financi?n is beperkt en de aandacht voor marktbewerking mini- maal. In het verlengde daarvan is de marketing en communicatie over het BIPV-product niet eenduidig en sluit het niet aan bij vragen uit de markt. De beschikbare productinformatie is beperkt, het verstrekken van een product- bibliotheek of een Bouw Informatie Model (BIM) bijvoorbeeld staat nog heel erg in de kin- derschoenen. Anderzijds is er binnen de bouw- branche weinig kennis over BIPV. De informatie wordt uit folders en van websites gehaald. Een belangrijke succesfactor is samenwerking met bouwende partijen tijdens de productontwik- keling. Een intensieve samenwerking versnelt de ontwikkeling van het BIPV-product tot een bruikbaar bouwproduct. Het biedt kansen om het uitvoeringsproces te optimaliseren en beter aan te laten sluiten bij het reguliere bouwpro- ces. Daarnaast ontwikkelen bouwpartijen op nr 1 maart 2017 Energie+ 7

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.