Rendement in postcoderoos erg laag

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 17 december 2015 Energie+ 2015/4 432x gelezen

Een inventarisatie van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) laat zien dat het allesbehalve storm loopt met deelnemers aan de regeling. Slechts vijftien projecten kregen een aanvraag voor de regeling toegekend. Inmiddels is de vergoeding uit de RVT verhoogd en zijn andere zaken aangepast. Hierdoor verwacht minister Kamp van Economische Zaken dat er de komende twee jaar 175 nieuwe projecten in de regeling komen. Maar gezien het lage rendement voor de coöperatieleden, is dat niet erg waarschijnlijk.
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

Tekst Jan Willem Zwang, Greencrowd
Een inventarisatie van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) laat zien dat het
allesbehalve storm loopt met deelnemers aan de regeling. Slechts vijftien
projecten ...
Tekst Jan Willem Zwang, Greencrowd Een inventarisatie van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) laat zien dat het allesbehalve storm loopt met deelnemers aan de regeling. Slechts vijftien projecten kregen een aanvraag voor de regeling toegekend. Inmiddels is de vergoeding uit de RVT verhoogd en zijn andere zaken aangepast. Hierdoor verwacht minister Kamp van Economische Zaken dat er de komende twee jaar 175 nieuwe projecten in de regeling komen. Maar gezien het lage rendement voor de co?peratieleden is dat niet erg waarschijnlijk. Rendement in postcoderoos erg laag D e RegelingVerlaagdTarief (RVT) gaat in 2016 haar derde jaar in en tegelijkertijd treedt alweer de tweede grote aanpas- sing voor de postcoderoosprojecten in werking. In twee jaar tijd is de regeling fors verbeterd. De belangrijkste aanpassingen zijn de periode van zekerheid ?n de hoogte van de korting. Deze zijn van respectievelijk 10 naar 15 jaar en van 0,075 per kWh naar 0,09 per kWh (exclusief BTW) gegaan. Zekerheid over de aansluitingen en meer mogelijkheden voor ondernemers zijn eveneens belangrijke verbeteringen. Het verbe- teren van de regeling is niet zonder reden. De oogst aan postcoderoosprojecten is tot op heden beperkt gebleven tot: 34 aanvragen, vijf- tien beschikkingen en dertien afwijzingen of intrekkingen. Er zijn nog zes aanvragen in behandeling en de gemiddelde doorlooptijd om een aanwijzing van de belastingdienst te krijgen, is ??n maand. De meeste afwijzingen vonden volgens de belastingdienst plaats in het eerste jaar van de regeling. De belangrijk- ste redenen voor afwijzing waren: dat het plan niet concreet genoeg was, er geen sprake was van een co?peratie en er sprake was van een co?peratie met ondernemers. Deze laatste reden is sinds 2015 niet meer van toepassing omdat co?peraties van ondernemers nu wel gebruik kunnen maken van de RVT. Impuls Bij de start van de RVT ging de belastingdienst uit van maximaal honderd toewijzingen in 2014. Het uitblijven van succes heeft ervoor gezorgd dat de regeling in 2016 dus voor de tweede keer De RVT is vooral van toepassing op zonnestroomprojecten. FotoDERamplaan nr 4 december 2015 Energie+ 23

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.