Colofon

Energie+ is hét kennisplatform over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de komende jaren. De dossiers productie, regelgeving, financiering, organisatie en communicatie staan hierbij centraal. Met een tweewekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die betrokken zijn bij de omschakeling naar een lokale en duurzame energievoorziening.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt, wordt uitgegeven door Aeneas Media. Het magazine verschijnt vier keer per jaar.

 

Redactie

Joop van Vlerken

Stuur een bericht

  

Advertentieverkoop
Sanne Verdonk (Aeneas Media)

Stuur een bericht.

073-2051023

 

Lezersmarketing

Stuur een bericht.

073-2051010


Vormgeving
Inpladi, Cuijk

www.inpladi.nl

  

Overname artikelen
Overname van artikelen en illustraties alleen na schriftelijke toestemming. Artikelen zijn ook beschikbaar als pdf. Voor deze service vragen wij een vergoeding van € 150 per artikel.

 

Publicatievoorwaarden
Het verlenen van toestemming tot publicatie in Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt, houdt in het aanvaarden van de algemene publicatievoorwaarden van de uitgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele algemene leveringsvoorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld genoegzaam bij de auteur bekend te zijn. Zij worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

 

Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van Energie+ niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave.

Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt, wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.