Stapelen van opslag is de toekomst

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 15 februari 2016 Energie+ 2016/1 428x gelezen

Opslag wordt vaak gezien als dé oplossing voor het balanceren van elektriciteit bij een groot aandeel wind en zon in de energievoorziening. Maar wat is de waarde van energieopslag en is er een businesscase voor? Het stapelen van toepassingen is de beste oplossing om opslag rendabel te maken. En ICT-ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden en businesscases.

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

Tekst Jasper Donker, TNO
Opslag wordt vaak gezien als d? oplossing voor het balanceren
van elektriciteit bij een groot aandeel wind en zon in
de energievoorziening. Maar wat is de waarde ...
Tekst Jasper Donker, TNO Opslag wordt vaak gezien als d? oplossing voor het balanceren van elektriciteit bij een groot aandeel wind en zon in de energievoorziening. Maar wat is de waarde van energieopslag en is er een businesscase voor? Het stapelen van toepassingen is de beste oplossing om opslag rendabel te maken. En ICT-ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden en businesscases. Stapelen van opslag is de toekomst E nergieopslag kent veel toepassingen. Opslag kan bijvoorbeeld worden inge- zet om productie en gebruik te ontkop- pelen in de tijd waardoor peakshaving van vraag en aanbod mogelijk wordt. Het is een bron van flexibiliteit die ingezet kan worden op de energiemarkten. Opslag kan ondersteu- ning bieden aan de elektriciteitskwaliteit en ingezet worden om evenwicht te behouden op transport- en distributienetwerken. Derge- lijke toepassingen worden uitvoerig bespro- ken in wetenschappelijke studies. Vaak wor- den ook waardes gekoppeld aan deze toepassingen. Deze waardes verschillen ech- ter sterk per studie. Een conclusie daarbij is dat opslag inzetten voor ??n toepassing bij de huidige prijzen niet rendeert. Blokjes Als het inzetten van opslag voor ??n toepas- sing niet rendeert, kan het combineren van toepassingen en stapelen van waarden mis- schien wel voldoende waarde opleveren. Kan een batterij in een woning ook niet ingezet worden om het elektriciteitsnetwerk te onder- steunen? Helaas blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om de hoogste stapel te maken. Immers, niet alle toepassingen passen zo maar op elkaar als legoblokjes. Er zijn blokjes bij verschillende eigenaren; bijvoorbeeld huiseigenaren of netbeheerders. En er zijn blokjes op verschillende plaatsen; van laagspannings- tot hoogspan- ningsniveau. Daarnaast zijn er blokjes van verschillende materialen. De toepassing van een waterbuffer zoals in het Plan Lievense is duidelijk anders dan energieopslag in een elektrische auto. Het is kortom een puzzel die je niet 1,2,3 oplost. Stapelen per eigenaar Kijken we vanuit het perspectief van de mogelijke eigenaren van een opslagsysteem dan kijken we bijvoorbeeld vanuit het per- spectief van de netbeheerder. Voor welke toepassingen kan een netbeheerder opslag inzetten? Welke toepassingen kunnen en mogen zij stapelen? Opslag kan ondersteu- ning bieden in de elektriciteitsdistributie over het netwerk door het te beschermen en de stabiliteit te versterken tegen resonantie en storingen. Distributiesystemen zoals kabels en transformatoren kunnen overbe- last raken gedurende perioden van piek- vraag. Door opslag op specifieke locaties te installeren kan deze overbelasting worden voorkomen en de efficiency van het netwerk behouden blijven zonder investeringen in netverzwaringen. Kan een netbeheerder zijn opslagsysteem dan ook nog inzetten voor een andere toepassing en zo waardes stape- len? Wet- en regelgeving lijkt dan ineens spelbreker te worden. Netbeheerders mogen immers niet handelen in energie. Hierdoor valt bijvoorbeeld de lucratieve handel bij opslag als flexibiliteitsbron op de energie- markten af. Netbeheerders mogen dus niet met alle blokjes mogen spelen, omdat zij alleen binnen het gereguleerde deel van het energiesysteem mogen stapelen. Stapelen op locatie Met de introductie van de Powerwall richt Tesla zich duidelijk op het opslaan van elektri- citeit van de zonnepanelen van de huiseige- naar. Maar de huidige salderingsregeling die tot 2020 gegarandeerd is door Economische Zaken zorgt ervoor dat deze toepassing nu niet interessant is, omdat terugleveren aan de leverancier meer oplevert. Als dat straks niet meer kan, wordt thuisopslag wel interessant voor de kleinverbruiker. Thuisopslag kan dan ongeveer 200 per kWh opleveren, bij een 8 Energie+ nr 1 maart 2016

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Dossier Regelgeving

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.