Tien jaar energietransitie

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 13 maart 2017 Energie+ 2017/1 29x gelezen

Nederland is na tien jaar energietransitie nog voorlaatste op de EU-lijst duurzame energie. Althans, dat waren we op 31 maart 2016. Binnenkort weten we dus of we al iets hoger staan of dat we misschien Frankrijk van de laatste plaats hebben verdrongen. We doen ontzettend ons best maar zijn voorlopig nog heel ver verwijderd van onze doelstellingen voor 2020. Over het behalen van de doelstellingen voor 2050 wordt nog niet eens serieus nagedacht. Is er echt al tien jaar energietransitie voorbij? Laten we eens kijken wat er allemaal al is veranderd.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

Tien jaar
energietransitie
Tekst Jan Willem Zwang, Greenspread
Nederland is na tien jaar energietransitie nog voorlaatste op de EU-lijst
duurzame energie. Althans, dat waren we op 31 maart 2016. ...
Tien jaar energietransitie Tekst Jan Willem Zwang, Greenspread Nederland is na tien jaar energietransitie nog voorlaatste op de EU-lijst duurzame energie. Althans, dat waren we op 31 maart 2016. Binnenkort weten we dus of we al iets hoger staan of dat we misschien Frankrijk van de laatste plaats hebben verdrongen. We doen ontzettend ons best maar zijn voorlopig nog heel ver verwijderd van onze doelstellingen voor 2020. Over het behalen van de doelstellingen voor 2050 wordt nog niet eens serieus nagedacht. Is er echt al tien jaar energietransitie voorbij? Laten we eens kijken wat er allemaal al is veranderd. W anneer we kijken naar de energie- productie in Nederland, zien we dat de elektriciteitsproductie in Neder- land in 2015 110,1 TWh was, terwijl deze in 2008 nog maar 108,2 TWh was. Gemiddeld is de elektriciteitsproductie dus met 0,25% per jaar gestegen in de periode 2008 tot 2015. Dat is niet schokkend, zeker als je bedenkt dat de maximale productie in 2010 nog 118,1 TWh bedroeg en de minimale productie in 2013 100,9 TWh. De volatiliteit is de afgelopen jaren dus enorm geweest. De transitie is vooral zichtbaar in de onderliggende waar- den. In de periode 2008 tot 2015 is de fossiele energieproductie (exclusief kernenergie) met gemiddeld 0,4% per jaar gedaald terwijl de hernieuwbare energieproductie in dezelfde periode met gemiddeld 5,4% per jaar is geste- gen. Tegelijkertijd is het elektriciteitsverbruik in de periode 2008 tot 2015 met gemiddeld 0,7% per jaar gedaald. We zijn dus minder elektriciteit gaan verbruiken en een steeds groter deel wordt duurzaam opgewekt. Het verbruik van aardgas is met een gemiddelde daling van 2,6% per jaar flink verminderd over dezelfde periode. Van 2008 tot 2015 is er 591.424 miljoen m3 gas gewonnen uit Neder- landse gasvelden. Tegelijkertijd is in die peri- ode 443.070 miljoen m3 gas ge?xporteerd naar het buitenland, precies 75% van de aard- gaswinning in die periode. De transitie bij aardgas is de laatste jaren pas echt duidelijk. In de periode 2008 tot 2013 werd er gemid- deld 78.594 miljoen m3 gas per jaar gewon- nen. In 2014 werd er slechts 68.621 miljoen m3 gas gewonnen, in 2015 51.237 miljoen m3 gas en in 2016 47.417 miljoen m3 gas. Dit laat- ste betekent dus een daling van 40% ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2008 tot 2013. De komende jaren zal het aan- deel duurzame energie verder toenemen. Dit is vooral te danken aan het feit dat de budget- ten voor de landelijke subsidieregeling SDE+ in 2016 en 2017 behoorlijk zijn verruimd in ver- gelijking met de voorafgaande jaren. Of de EU nr 1 maart 2017 Energie+ 19

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.